To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Zarejestruj się
już niedostępne -

Zapraszamy kobiety na warsztaty planowania innowacji społecznych ukierunkowanych na zwiększenie aktywności zawodowej kobiet z niepełnosprawnościami.

W czasie warsztatów chcemy w gronie kobiet  poszukiwać pomysłów i rozwiązań, które mogą eliminować lub redukować konkretne bariery w zatrudnieniu właśnie kobiet z niepełnosprawnościami.

Chcemy pomóc uczestniczkom spotkania w diagnozowaniu problemów w zatrudnieniu i znajdowaniu kreatywnych rozwiązań. Mamy nadzieję, że wynikiem warsztatów będą zalążki pomysłów i projektów innowacji, które będzie można testować w ramach grantów, którymi dysponujemy.

Plan warsztatów:

10.00 - 11.30: część wstępna


  • autoprezentacja uczestniczek
  • wspólna diagnoza problemów/barier z zatrudnieniu kobiet z niepełnosprawnościami
  • wybór obszarów problemowych oraz podział na grupy warsztatowe (2 grupy)

przerwa

11.45 - 13.00: praca w grupach warsztatowych nad generowaniem pomysłów

Proponowane tematy:

  • technologie asystujące przełamujące bariery w zatrudnieniu kobiet z niepełnoprawnościami
  • nowe zawody oparte o technologie informacyjne i komunikacyjne
  • dostępne, nowoczesne narzędzia aktywizacji i podnoszenia kompetencji zawodowych
  • nieodkryte nisze, nowe spojrzenia, niewykorzystane mechanizmy
  • micro rozwiązania np. "postawić mostek, rozebrać murek, kupić głośniki, zainstalować Skype, przestawić biurko" - więcej za mniej
przerwa
13.10 - 14.00
  • prezentacja wyników prac w grupach warsztatowych
  • podsumowanie spotkania

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa innowacje kobieta Kobiety